NUGA-DUGS joint meeting 2019

København,

fra d. 24. januar kl 12 – 26. januar kl 16

 

Program og tilmelding

Program for de tre dage samt tilmelding foregår ligeledes via hjemmesiden www.nuga-dugs.dk. Det er muligt at tilmelde sig DUGS årsmødet alene, NUGA mødet alene eller begge møder.

Frie foredrag

I forbindelse med det kombinerede DUGS/NUGA møde i København 24.-26. januar 2019 indkalder vi nu til indsendelse af abstrakts.

Torsdag d 24. afholdes DUGS mødet og ønsker man kun at have et abstrakt med til denne dag, sender man det til DUGS sekretær Louise Arenholt: ltsa@rn.dk senest 1. november 2018. Abstraktet skal være struktureret med: formål, metode, resultater og diskussion. Max 250 ord. Engelsk eller dansk efter eget valg.

Fredag og lørdag 25.-26. januar afholdes NUGA mødet. Ønsker man abstrakt til NUGA (abstrakts kan blive flyttet til DUGS mødet) indsendes det via hjemmesiden www.nuga-dugs.dk senest 1. november 2018 (der er endnu ikke åbnet op for indsendelse)

DUGS fonden

Der er også nu åbent for ansøgning til DUGS fonden. Der kan ansøges om max. 15.000,- per person.

Pengene kan uddeles til én ansøger eller opdeles i mindre portioner til flere ansøgere. Der uddeles i alt 15.000,- men ved mange kvalificerede ansøgere uddeles op til 30.000,-. Det er DUGS bestyrelse der udvælger modtagerne af pengene.

Alle faggrupper kan ansøge om penge og der kan ansøges til forskningsprojekter, kongresdeltagelse, kurser, udvekslingsophold mm.

Ansøgningen skal indeholde motiveret ansøgning (max 1 side), CV (max 2 sider) og budget og sendes til DUGS sekretær Louise Arenholt:ltsa@rn.dk Sidste frist for indsendelse af ansøgning er 1. november 2018

For at ansøge om pengene skal man være medlem af DUGS.