DUGS årsmøde d.5.1.2018

Så er programmet kommet til DUGS årsmøde 2018. Læs det her:

Program DUGS årsmøde 2018

Tilmeld dig til årsmødet her: https://www.eiseverywhere.com/ereg/index.php?eventid=290860&

Frie foredrag og DUGS fonden

 

Frie foredrag

I forbindelse med årsmødet 5. januar har vi planlagt en række frie foredrag, hvor I har mulighed for at komme og præsentere jeres forskning. Der er deadline for indsendelse af abstrakt 1. november 2017. Abstraktet skal være struktureret med: formål, metode, resultater og diskussion. Max 1 A4 side, skrifttype størrelse 12 og  1,5 linjeafstand. Engelsk eller dansk efter eget valg. Sendes til sekretær Louise Arenholt: ltsa@rn.dk

 

DUGS fonden

Der er også nu åbent for ansøgning til DUGS fonden. Der kan ansøges om max. 15.000,- per person.

Pengene kan uddeles til én ansøger eller opdeles i mindre portioner til flere ansøgere. Der uddeles i alt 15.000,- men ved mange kvalificerede ansøgere uddeles op til 30.000,-. Det er DUGS bestyrelse der udvælger modtagerne af pengene.

Alle faggrupper kan ansøge om penge og der kan ansøges til forskningsprojekter, kongresdeltagelse, kurser, udvekslingsophold mm.

Ansøgningen skal indeholde motiveret ansøgning (max 1 side), CV (max 2 sider) og budget og sendes til DUGS sekretær Louise Arenholt: ltsa@rn.dk Sidste frist for indsendelse af ansøgning er 1. november 2017

For at ansøge om pengene skal man være medlem af DUGS.


Ny guideline om Urgency Inkontinens

I DSOG skal der laves ny guideline om behandling af urgency inkontinens. Der er tilmeldingsfrist til guideline gruppen d.1.11.2017. Mon ikke der er nogle DUGS medlemmer der kan bidrage?

Skriv til Helga Gimbel der er tovholder for at høre nærmere og tilmelde dig: helga@dadlnet.dk

 

 


DUGSNyt er blevet digital!

Det nyeste nummer af DUGSNyt er på gaden og er nu i en digital, online version. Læs det via dette link:

https://indd.adobe.com/view/0ed2bb51-4bbb-45b2-9474-a603445d17fd

Læs det før din kollega!


DUGS årsmøde 2018

Sæt kryds i kalenderen!!!!!

Årsmødet afholdes fredag d. 5. januar 2018

Bemærk desuden at deadline for indsendelse af abstrakt til frie foredrag er d. 1. november 2017. Abstraktet skal være struktureret med: formål, metode, resultater og diskussion. Max 1 A4 side, skrifttype størrelse 12 og  1,5 linjeafstand. Engelsk eller dansk efter eget valg. Sendes til sekretær Louise Arenholt, mail: LTSA@RN.DK


 

Indmeldelse i DUGS?

Nu skal du indmelde dig via

https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=workflow.view&action=externalunit.requestmembership&oid=298&mode=register


Ny blanket til rejserefusion og foredragsbetaling

Fremover skal denne blanket benyttes ved refusion af rejseudgifter og foredragsudbetaling

Rejserefusion-DUGS

————————————————————————

Subspecialisering i urogynækologi

Se program for subspecialisering i urogynækologi her: Subspecialisering urogynækologi dec 2015

————————————————————————