Kommissorium for udvalg vedrørende urogynækologiske spørgeskemaer – nedsættes til DUGS generalforsamling 2019. Læs mere her: 

Kommissorium for udvalg vedrørende urogynækologiske spørgeskemaer-v2

 


Abstrakts udvalgt til frie foredrag ved DUGS årsmøde 2019

Rikke Guldberg

Nadia Nadime

Margrethe Foss Hansen3

Karen Guldbrandsen


Program DUGS årsmøde 2019

torsdag d. 24. januar 2019

Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København V

From 11.30      Registration

12.00-12.30   Standing lunch in exhibition area (DUGS Meeting will primarily be in Danish)

12.30-12.35   Welcome by Marianne Glavid-Kristensen

12.35-12.50   Is the Danish version of ICIQ-UI-SF and ICIQ OAB validated? By Ea Papsø

Løwenstein

12.50-13.20    DUGAbase by Ulla Darling Hansen

13.20-13.30    Free lectures

13.30-14.00    Coffee break in exhibition area

14.00-14.30    DSOG Guideline (OAB) by Helga Gimbel. The Guideline can be found at the following link:

https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5b9eaa66aa4a990d713cb3bb/1537124968553/Samlet+guideline+UUI+PDF.pdf

14.30-15.00    Botulinum toxin for the treatment for OAB in the outpatient clinic by

Allan Maltha Ryhammer

15.00-15.30   Coffee break in exhibition area

15.30-15.55    DSOG guideline (sphincter rupture). The Guideline can be found at the following link:

http://clin.au.dk/fileadmin/user_upload/181219_Sphincterrupturguideline.pdf

15.55-16.20    Free lectures

16.20-16.30    Closing remarks with awards of prize and grant

16.45-18.00   DUGS annual business meeting for DUGS members

 

20.00- Optional dinner at Brewpub (sign up through the registration site)


Indkaldelse til DUGS generalforsamling 2019

torsdag d. 24. januar 2019 kl. 16.45, Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København V

Dagsorden: DUGS generalforsamling 2019


DUGSNyt December 2018

Læs det her:

DUGSNyt dec.2018


 

image001.png

 

The 49th International Continence Society Annual Meeting will take place on 3-6 September 2019, in Gothenburg, Sweden. This will be a unique opportunity for all those treating continence and related issues, to take a significant role in the leading international meeting in the field.

Submit your workshop proposal by 3 January 2019 to shape the Meeting programme and share your expertise with the world! For more information, view the ICS 2019 website: https://www.ics.org/2019

Abstract submission will follow in March, so stay tuned!

In the meantime, you can still join the ICS Regional Meeting in Brussels on Friday 30 November and Saturday 1 December 2018: https://www.ics.org/regional

 


NUGA-DUGS joint meeting 2019

København,

fra d. 24. januar kl 12 – 26. januar kl 16

 

Program og tilmelding

Program for de tre dage samt tilmelding foregår ligeledes via hjemmesiden www.nuga-dugs.dk. Det er muligt at tilmelde sig DUGS årsmødet alene, NUGA mødet alene eller begge møder.

Frie foredrag

I forbindelse med det kombinerede DUGS/NUGA møde i København 24.-26. januar 2019 indkalder vi nu til indsendelse af abstrakts.

Torsdag d 24. afholdes DUGS mødet og ønsker man kun at have et abstrakt med til denne dag, sender man det til DUGS sekretær Louise Arenholt: ltsa@rn.dk senest 1. november 2018. Abstraktet skal være struktureret med: formål, metode, resultater og diskussion. Max 250 ord. Engelsk eller dansk efter eget valg.

Fredag og lørdag 25.-26. januar afholdes NUGA mødet. Ønsker man abstrakt til NUGA (abstrakts kan blive flyttet til DUGS mødet) indsendes det via hjemmesiden www.nuga-dugs.dk senest 1. november 2018 (der er endnu ikke åbnet op for indsendelse)

DUGS fonden

Der er også nu åbent for ansøgning til DUGS fonden. Der kan ansøges om max. 15.000,- per person.

Pengene kan uddeles til én ansøger eller opdeles i mindre portioner til flere ansøgere. Der uddeles i alt 15.000,- men ved mange kvalificerede ansøgere uddeles op til 30.000,-. Det er DUGS bestyrelse der udvælger modtagerne af pengene.

Alle faggrupper kan ansøge om penge og der kan ansøges til forskningsprojekter, kongresdeltagelse, kurser, udvekslingsophold mm.

Ansøgningen skal indeholde motiveret ansøgning (max 1 side), CV (max 2 sider) og budget og sendes til DUGS sekretær Louise Arenholt:ltsa@rn.dk Sidste frist for indsendelse af ansøgning er 1. november 2018

For at ansøge om pengene skal man være medlem af DUGS.