Læs det nye DUGSNyt her:

DUGSNyt juli 2018

DUGSNyt udkommer elektronisk 2 gange årligt og udkommer ikke længere på tryk.

Alle de tidligere DUGSNyt kan læses her på siden under fanen DUGSNyt


NUGA-DUGS joint meeting 2019

København,

fra d. 24. januar kl 12 – 26. januar kl 16

Sæt kryds i kalenderen – i 2019 afholdes NUGA mødet i København og DUGS årsmødes afholdes derfor i sammenhæng med NUGA

Læs mere og følg med på flg website: http://nuga-dugs.dk/

 Abstracts skal være indsendt senest d.30.10.18.

 


Spændende anatomikursus i Aarhus

9th Nordic Prolapse Surgery Workshop 2018 Aarhus University/Aarhus University Hospital

14th and 15th of May 2018 Læs mere her: Anatomikursus 2018 – pjece

 


DUGSNyt December 2017 på nettet nu:

Læs det før din kollega!

DUGSNyt Dec 2017


DUGS årsmøde d.5.1.2018

Så er programmet kommet til DUGS årsmøde 2018. Læs det her:

Endeligt program årsmøde 2018

Husk også generalforsamlingen, se indkaldelsen her:

DUGS generalforsamling 2018

Tilmeld dig til årsmødet her: https://www.eiseverywhere.com/ereg/index.php?eventid=290860&

 

Frie foredrag

Nu kan du læse alle de spændende abstracts til de frie foredrag til DUGS årsmøde 2018:

H. Arenholt Lydiksen

Aiste Ugianskiene

Jonatan Kornholt

K. Dahl Pedersen

Karen Husby 1

Karen Husby 2

Lisbeth Bonde

Lone Pedersen

Marlene Elmelund

Nadia Ammitzbøll

Silja Axelsen

Teilmann-Jørgensen D

Ulla Due

Yasmine Khayyami

 

DUGS fonden

Der er også nu åbent for ansøgning til DUGS fonden. Der kan ansøges om max. 15.000,- per person.

Pengene kan uddeles til én ansøger eller opdeles i mindre portioner til flere ansøgere. Der uddeles i alt 15.000,- men ved mange kvalificerede ansøgere uddeles op til 30.000,-. Det er DUGS bestyrelse der udvælger modtagerne af pengene.

Alle faggrupper kan ansøge om penge og der kan ansøges til forskningsprojekter, kongresdeltagelse, kurser, udvekslingsophold mm.

Ansøgningen skal indeholde motiveret ansøgning (max 1 side), CV (max 2 sider) og budget og sendes til DUGS sekretær Louise Arenholt: ltsa@rn.dk Sidste frist for indsendelse af ansøgning er 1. november 2017

For at ansøge om pengene skal man være medlem af DUGS.


Ny guideline om Urgency Inkontinens

I DSOG skal der laves ny guideline om behandling af urgency inkontinens. Der er tilmeldingsfrist til guideline gruppen d.1.11.2017. Mon ikke der er nogle DUGS medlemmer der kan bidrage?

Skriv til Helga Gimbel der er tovholder for at høre nærmere og tilmelde dig: helga@dadlnet.dk

 

 


DUGSNyt er blevet digital!

Det nyeste nummer af DUGSNyt er på gaden og er nu i en digital, online version. Læs det via dette link:

https://indd.adobe.com/view/0ed2bb51-4bbb-45b2-9474-a603445d17fd

Læs det før din kollega!


 

Indmeldelse i DUGS?

Nu skal du indmelde dig via

https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=workflow.view&action=externalunit.requestmembership&oid=298&mode=register


Ny blanket til rejserefusion og foredragsbetaling

Fremover skal denne blanket benyttes ved refusion af rejseudgifter og foredragsudbetaling

Rejserefusion-DUGS

————————————————————————

Subspecialisering i urogynækologi

Se program for subspecialisering i urogynækologi her: Subspecialisering urogynækologi dec 2015

————————————————————————