DUGS årsmøde 2018

Sæt kryds i kalenderen!!!!!

Årsmødet afholdes fredag d. 5. januar 2018

Bemærk desuden at deadline for indsendelse af abstrakt til frie foredrag er d. 1. november 2017. Abstraktet skal være struktureret med: formål, metode, resultater og diskussion. Max 1 A4 side, skrifttype størrelse 12 og  1,5 linjeafstand. Engelsk eller dansk efter eget valg. Sendes til sekretær Louise Arenholt, mail: LTSA@RN.DK


 

Indmeldelse i DUGS?

Nu skal du indmelde dig via

https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=workflow.view&action=externalunit.requestmembership&oid=298&mode=register


DUGS kursus

04.10.2017

Vær opmærksom på at der afholdes DUGS kursus med temaet “Inkontinens” d. 04.10. 2017 på Trinity, Fredericia.

Så reserver datoen.

Program og tilmelding annonceres senere på DUGS.dk

På vegne af kursusarrangørerne for DUGS

Rikke Guldberg 

 


nuga

NUGA møde 2017

Se mere og tilmeld dig på

http://www.nuga-info.org/


Stillingsopslag

Daglig leder Kontinensforeningen

Kontinensforeningen er en privat patientorganisation, der blev stiftet i 1987.

Foreningen har til formål at varetage interesser for urin- eller afføringsinkontinente voksne og børn og at bryde tabuet omkring lidelsen. Foreningen arbejder med rådgivning om forebyggelse og målrettet kendskab til udredning og behandling af inkontinens.

 

I forbindelse med at vores daglige leder går på pension, søger vi en ny til at varetage jobbet i Kontinensforeningen. læs mere om stillingen og hvordan du søger den her:

Stillingsopslag Daglig Leder Kontinensforeningen  Funktionsbeskrivelse Daglig Leder Kontinensforeningen

 

————————————————————————

DUGS Årsmøde og generalforsamling 2017

Der afholdes årsmøde fredag d. 6. januar 2017 kl 8.30-16.00. Der er efterfølgende generalforsamling kl 16.30-18.00.

Sted: Trinity Hotel og Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Program årsmøde 2017  Dagsorden DUGS generalforsamling 2017

 

————————————————————————

Ny blanket til rejserefusion og foredragsbetaling

Fremover skal denne blanket benyttes ved refusion af rejseudgifter og foredragsudbetaling

Rejserefusion-DUGS

————————————————————————

Subspecialisering i urogynækologi

Se program for subspecialisering i urogynækologi her: Subspecialisering urogynækologi dec 2015

————————————————————————