Som ordinære medlemmer kan optages læger, sygeplejersker og fysioterapeuter med særlig interesse for urogynækologi, og som er bosiddende i Danmark.

Som ekstraordinære medlemmer kan optages danske eller udenlandske firmaer og andre med interesse for selskabet og dets formål.

Medlemskab af DUGS sker som personligt medlemskab ved at udfylde skemaet der findes her: func=workflow.view&action=externalunit.requestmembership&oid=298&mode=register