Som ordinære medlemmer kan optages læger, sygeplejersker og fysioterapeuter med særlig interesse for urogynækologi, og som er bosiddende i Danmark.

Som ekstraordinære medlemmer kan optages danske eller udenlandske firmaer og andre med interesse for selskabet og dets formål.

Medlemskab af DUGS sker som personligt medlemskab, og skal ske gennem DUGS kasserer, se adresse nedenfor.

Indmeldelsesgebyr på 100 kr. skal indbetales til konto i Lægernes Pensionsbank: konto nr. 6771 – 0006154413. Herefter opkræves medlemskontingent på 100 kr. via Lægeforeningen hvert år i maj måned.

Ved indmeldelse skal der oplyses følgende:

Mailadresse, arbejdssted og privatadresse.

Anmodning om medlemskab sendes til kassereren:

Charlotte Graugaard-Jensen Ph.d.
Afdelingslæge
Urologisk afdeling K
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100
DK-8200 Aarhus N
Mail: graugaard@ki.au.dk