Ændringer i DugaBase – til orientering

Kære brugere af DugaBase

DugaBase er én af mange databaser hjemhørende under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

RKKP har varslet opsigelse af det system som styrer DugaBases indtastningsmodul. Det betyder, at der i fremtiden vil ske ændringer, som vi i DugaBase styregruppen vil sætte vores positive præg på. Der vil blive arbejdet på fremadrettet, at sikre valide data samtidig med, at indtastningerne i klinikken på sigt minimeres, men for nuværende ved vi meget lidt om det fremtidige udseende af DugaBase indtastningsmodul.

DugaBase som vi kender det forventes lukket med udgangen af marts 2024 eller så snart den nye platform er indtastningsklar. Det betyder, at der ikke må påbegyndes patientforløb i databasen, som ikke kan færdiggøres inden 1. april 2024. Afdelinger kan derfor registrere DugaBase data via papirskemaer med efterfølgende indtastning i det nye system, indtaste DugaBase data i journalsystemer til senere data-høst via webservice, eller stoppe registrering af DugaBase data og dermed acceptere et databrud, som vi for nuværende ikke kender omfanget af.

Sideløbende har der været behov for at lave rettelser til det eksisterende DugaBase indtastningsmodul, hvilket er etableret med baggrund i ønsker fra både læger og sygeplejersker i klinikken, fra DugaBase styregruppe samt RKKP. Dette for at sikre, at der måles optimalt på kvaliteten. Det har været vigtigt, at få indført ændringerne nu, for at sikre overførsel af disse til det fremtidige system.

VIGTIGT: Husk at erstatte de gamle udprintede skemaer med nye.

Opdaterede printversioner vil være tilgængelige på RKKPs hjemmeside.

Ændringerne er:

  1. Patienten skal ikke længere krydse af om de har fået fjernet livmoderen i skema 1A. Den oplysning er flyttet til skema 1B og udfyldes af den læge der ser patienten til forundersøgelse.
  2. Tekst i skema 1A og 3A under ”Nedsynkning” er tilrettet, så patienten har mulighed for at svare mere præcist.
  3. Skema 1B er udvidet med ”Anden behandling” hvor det kan markeres om patienten forud for operation er forsøgt behandlet med ring eller/og fysioterapi.
  4. Skema 1B har under ”Vandladning” og ”Urin-inkontinens” fået ”hardstop” funktioner (markeret med rød stjerne). Det betyder at man kan markere om f.eks. funktionen Qmax er udført/ikke udført – og ved udført indføres en værdi.
  5. Skema 3B har fået tilført 2 procedurekoder under ”Blæretømningsbesvær”. Det er koden for Vejledning og undervisning i selvkateterisation BJKA02 og Engangs kateterisation af blæren BJAA0

Så snart der foreligger ny viden om den fremtidige DugaBase indtastningsplatform vil det blive meldt ud. For nuværende venter vi på en faglig testning af modulet og sandsynlige efterfølgende rettelser, inden platformen kan meldes klar til indtastning.

Mvh

Dorte Teilmann-Jørgensen, Projektleder DugaBase