Ændringer i DugaBase – til orientering

Kære brugere af DugaBase

DugaBase er én af mange databaser hjemhørende under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

RKKP har varslet opsigelse af det system som styrer DugaBases indtastningsmodul. Det betyder, at der i fremtiden vil ske ændringer, som vi i DugaBase styregruppen vil sætte vores positive præg på. Der vil blive arbejdet på fremadrettet at sikre valide data samtidig med, at indtastningerne i klinikken på sigt minimeres.

For nuværende ved vi meget lidt om det fremtidige udseende af DugaBase indtastningsmodul, og der er ikke lagt endelig tidsplan for overgang til andet system.

Imidlertid har der været behov for at lave rettelser til det eksisterende DugaBase indtastningsmodul, hvilket er etableret med baggrund i ønsker fra både læger og sygeplejersker i klinikken og fra DugaBase styregruppe samt RKKP. Dette for at sikre, at der måles optimalt på kvaliteten. Det har været vigtigt, at få indført ændringerne nu, for at sikre overførsel af disse til det fremtidige system.

VIGTIGT: Husk at erstatte de gamle udprintede skemaer med nye.

Opdaterede printversioner vil være tilgængelige på RKKPs hjemmeside i løbet af de næste 14 dage.

Ændringerne er:

  1. Patienten skal ikke længere afkrydse om de har fået fjernet livmoderen i skema 1A. Den oplysning er flyttet til skema 1B og udfyldes af den læge der ser patienten til forundersøgelse.
  2. Tekst i skema 1A og 3A under ”Nedsynkning” er tilrettet, så patienten har mulighed for at svare mere præcist.
  3. Skema 1B er udvidet med ”Anden behandling” hvor det kan markeres om patienten forud for operation er forsøgt behandlet med ring eller/og fysioterapi.
  4. Skema 1B har under ”Vandladning” og ”Urin-inkontinens” fået ”hardstop” funktioner (markeret med rød stjerne). Det betyder at man kan markere om f.eks. funktionen Qmax er udført/ikke udført – og ved udført indføres en værdi.
  5. Skema 3B har fået tilført 2 procedurekoder under ”Blæretømningsbesvær”. Det er koden for Vejledning og undervisning i selvkateterisation BJKA02 og Engangs kateterisation af blæren BJAA0

Mvh

Dorte Teilmann-Jørgensen, Projektleder DugaBase