Nyt fra DugaBase: Styregruppemedlem for Region Sjælland søges. Læge til udarbejdelse af dokumentalistrapport søges.

DugaBase Styregruppemedlem for Region Sjælland søges.

Speciallæge i gynækologi og obstetrik med interesse for urogynækologi og har ansættelse på et sygehus i Region Sjælland søges.

Deltagelse i 2-3 årlige styregruppemøder (heldags) og løbende mail korrespondancer samt enkelte virtuelle møder må forventes. Transport udgift refunderes, arbejdsgiver forventes at være indforstået med fravær og afholde lønudgift.

Dansk Urogynækologisk Databases styregruppe består af en kliniker fra hver region, en repræsentant fra DUGS bestyrelse, en repræsentant for privat hospitalerne  samt formand og projektleder. Herudover deltager epidemiolog, datamanager og kontaktperson fra RKKP. Styregruppen varetager opgaver vedr. databasens drift og udvikling samt udarbejdelse af årsrapporter.

Interesse tilkendegivelse og spørgsmål samt ansøgning stiles til

projektleder Dorte Teilmann-Jørgensen, dorte.teilmann-jorgensen@rsyd.dk senest d. 01.08.2022

 

Læge søges til udarbejdelse af dokumentalistrapport for DugaBase.

Forventet tidsforbrug: 1 mdr. Opgaven honoreres efter gældende takster (60.000 dkr).

En dokumentalistrapport forventes at indeholde:
Beskrivelse af metodisk litteratursøgning og vurdering af evidensgrad.
Kort gennemgang af de eksisterende kliniske retningslinjer for sygdomsområdet med fokus på anbefalinger til proces for diagnostik og behandling, herunder behandlingstrin.
Beskrivelse af de variable som indsamles i DugaBase, herunder det videnskabelige grundlag for de anvendte spørgeværktøjer og beskrivelse af de standardiserede målinger.
Gennemgang af litteratur vedr. hver enkelt indikator.

For yderligere oplysninger kontakt nedenstående eller se eksempler på RKKP’s hjemmeside.
Rapporten afleveres til og godkendes af styregruppen.

Ansøgningsfrist 1/10 2022.
Kort ansøgning med motivation og CV til

Projektleder for DugaBase

Afdelingslæge Dorte Teilmann-Jørgensen

dorte.teilmann-jorgensen@rsyd.dk

+45 30576546