Stillingsopslag DugaBase

DugaBase Styregruppemedlemmer fra Region Nord og Midt søges
 
Speciallæger i gynækologi og obstetrik med interesse for urogynækologi og ansættelse på et sygehus i Region Midt og Nord søges.
Deltagelse i 4-5 årlige styregruppemøder (heldags) og løbende mail korrespondancer må forventes. Transport udgift refunderes, arbejdsgiver forventes at være indforstået med fravær og afholde lønudgift.
 
Dansk Urogynækologisk Urogynækologisk Databases styregruppe består af en kliniker fra hver region, en repræsentant fra DUGS bestyrelse samt en formand og en projektleder. Herudover deltager epidemiolog og datamanager samt kontaktperson fra RKKP. Styregruppen varetager opgaver vedr databasens drift og udvikling samt udarbejdelse af årsrapporter. 
 
Interessetilkendegivelse og evt spørgsmål til projektleder Ulla Darling Hansen, ulla.darling.hansen@rsyd.dk senest d. 15.3.2020