Arkiv for Nyheder kategorien

Ny frist! Stillingsopslag til DugaBase: Udarbejdelse af dokumentalistrapport

Læge søges til udarbejdelse af dokumentalistrapport for DugaBase. Forventet tidsforbrug: 1 mdr. Opgaven honoreres efter gældende takster. Rapporten afleveres til og godkendes af styregruppen inden udgangen af 2021. Ansøgningsfrist 31. 3. 2021.

En dokumentalistrapport forventes at indeholde:
Beskrivelse af metodisk litteratursøgning og vurdering af evidensgrad.
En kort gennemgang af de eksisterende kliniske retningslinjer for sygdomsområdet med fokus på anbefalinger til proces for diagnostik og behandling, herunder behandlingstrin.
En beskrivelse af de variable som indsamles i DugaBase, herunder det videnskabelige grundlag for de anvendte spørgeværktøjer og beskrivelse af de standardiserede målinger.
En gennemgang af litteratur vedr. hver enkelt indikator.

For yderligere oplysninger kontakt nedenstående eller se eksempler på RKKP’s hjemmesider.

Kort ansøgning med motivation og CV til

Projektleder for DugaBase

Overlæge Ulla Darling Hansen

ulla.darling.hansen@rsyd.dk

+45 30576843