Arkiv for Nyheder kategorien

DugaBase styregruppe – ledig mandat Region Syd pr 1/1-22

DugaBase Styregruppemedlem for Region Syd søges.

Speciallæge i gynækologi og obstetrik med interesse for urogynækologi og ansættelse på et sygehus i Region Syd søges pr 1/1-22.

Deltagelse i 2-3 årlige styregruppemøder (heldags) og løbende mail korrespondancer må forventes. Transport udgift refunderes, arbejdsgiver forventes at være indforstået med fravær og afholde lønudgift.

Dansk Urogynækologisk Urogynækologisk Databases styregruppe består af en kliniker fra hver region, en repræsentant fra DUGS bestyrelse samt en formand og en projektleder. Herudover deltager epidemiolog og datamanager samt kontaktperson fra RKKP. Styregruppen varetager opgaver vedr. databasens drift og udvikling samt udarbejdelse af årsrapporter.

Tilkendegivelse af interesse og evt. spørgsmål til projektleder Ulla Darling Hansen, ulla.darling.hansen@rsyd.dk senest d. 15.12.2021

DUGS årsmøde 7. januar 2022 – foreløbigt program, samt opslag: Frie foredrag og Fondsansøgning. Tilmelding under Begivenheder.

Foreløbigt program DUGS årsmøde 2022

 

Frie foredrag til årsmødet

D. 7. januar 2022 afholdes DUGS årsmøde. I den forbindelse opfordres I til at sende abstrakt ind til frie foredrag. Deadline for indsendelse af abstrakt til årsmødet er 1. november 2021. Abstraktet skal være struktureret med: formål, metode, resultater og diskussion. Max 1 A4 side, skrifttype størrelse 12 og 1,5 linjeafstand. Engelsk eller dansk efter eget valg. Sendes til sekretær Hanna Jangö: hanna.jango@regionh.dk

Abstrakts vil blive bedømt af DUGS bestyrelse i samarbejde med en udpeget gruppe. Besked om abstraktet er blevet accepteret til fremlæggelse eller ej vil blive givet på mail i starten af december.

DUGS fonden

Der er åbent for ansøgning til DUGS fonden. Der kan ansøges om max. 15.000,- per person.

Pengene kan uddeles til én ansøger eller opdeles i mindre portioner til flere ansøgere. Der uddeles i alt 15.000,- men ved mange kvalificerede ansøgere uddeles op til 30.000. Alle faggrupper kan ansøge om penge og der kan ansøges til forskningsprojekter, kongresdeltagelse, kurser, udvekslingsophold mm.

Ansøgningen skal indeholde motiveret ansøgning (max 1 side), CV (max 2 sider) og budget og sendes til DUGS sekretær Hanna Jangö: hanna.jango@regionh.dk. Sidste frist for indsendelse af ansøgning er 1. november 2021.

For at ansøge om pengene skal man være medlem af DUGS.

På årsmødet offentliggøres hvem der modtager penge.