Medlemsskab

Som ordinære medlemmer kan optages læger, sygeplejersker og fysioterapeuter med særlig interesse for urogynækologi, og som er bosiddende i Danmark.

Som ekstraordinære medlemmer kan optages danske eller udenlandske firmaer og andre med interesse for selskabet og dets formål.

Prisen er 150 kr årligt + 100 kr i administrationsgebyr til LVS (Lægevidenskabelige selskaber)

Medlemskab af DUGS sker som personligt medlemskab ved at udfylde skemaet der findes her

 

Hvis du har ændret mailadresse, ønsker at ændre andre oplysninger eller ønsker udmeldelse af DUGS skal det ske ved henvendelse til lægeforeningen. Send en mail (vs@dadl.dk) eller via følgende link: Minside (laeger.dk).