Medlemsskab

Som ordinære medlemmer kan optages læger, sygeplejersker og fysioterapeuter med særlig interesse for urogynækologi, og som er bosiddende i Danmark.

Som ekstraordinære medlemmer kan optages danske eller udenlandske firmaer og andre med interesse for selskabet og dets formål.

Prisen er 100kr årligt + 85 kr i administrationsgebyr til LVS (Lægevidenskabelige selskaber)

Medlemskab af DUGS sker som personligt medlemskab ved at udfylde skemaet der findes her