FAGLIG FORMIDLING

DUGS – Vidensformidling

 

Nedenfor har vi samlet links med forklarende tekster til diverse nationale og internationale sider, så man kan holde sig opdateret ift. urogynækologiske emner. Eventuelle kommentarer og forslag på rettelser eller tilføjelser må meget gerne sendes til hanna.jango@regionh.dk.

Desuden er der referencer til en række artikler med centrale emner.

 

Ansvar

DUGS fraskriver sig ansvar for indholdet på de nedenstående sider. Vurderingen af den faglige kvalitet og overførbarheden til den kliniske hverdag i Danmark påhviler den enkelte læser/bruger.

 

Hjemmesider:

DugaBase udgiver årligt en årsrapport med kvalitetsdata for prolaps- og inkontinens-operationer. Databasen er en del af de kliniske kvalitetsdatabaser under RKKP. Link til hjemmesiden, hvor der også kan findes den seneste årsrapport.

Sundhedsstyrelsen har finansieret af puljemidler udarbejdet en række nationale kliniske retningslinjer (NKR) i samarbejde med de faglige selskaber og miljøer. Oversigt over udgivne NKR findes på hjemmesiden. Af urogynækologisk interesse findes en NKR om analinkontinens hos voksne og urininkontinens hos kvinder.

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) er et lægeligt selskab som jævnligt publicerer guidelines indenfor prolaps, inkontinens, sphincterruptur samt urethraldivertikler.

International Continence Society (ICS) udgiver omfattende information indenfor bl.a. urogynækologiske problemstillinger i ”ICI (International Consultation on Incontinence) bogen” som findes frit tilgængeligt på deres hjemmeside.

American Urological Association publicerer guidelines indenfor specifikke emner, f.eks. om urodynamik og recidiverende cystit.

NICE (National Institute for Health and Care Excellence) guideline NG123 er en omfattende og opdateret gennemgang af behandling af prolaps og urininkontinens. NICE er en organisation under den Engelske ”Department of Health” (sv.t. Sundhedsstyrelsen).

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) udgiver guidelines, der publiceres på hjemmeside med søgefunktion.

Cochrane Databases indeholder en række systematiske reviews af randomiserede studier. På hjemmesiden er en søgefunktion.

 

 

Artikler:

Joint report on terminology for surgical procedures to treat pelvic organ prolapse (AUGS-IUGA). Int Urogynecol J. 2020; 31(3): 429-63.