Fysioterapeuter

DUGOF (Dansk selskab for Uro-Gyn-Obs Fysioterapi) er et fagligt selskab under Dansk Selskab
for Fysioterapi. DUGOF tilbyder bla. efteruddannelse for fysioterapeuter.
Vil du gerne efteruddanne dig indenfor den urologiske, gynækologiske og obstetriske
fysioterapi, så kan du finde et efteruddannelsesforløb på DUGOF.DK under uddannelse:
DUGOFs efteruddannelsesforløb består for nuværende af fire moduler, hvor der sideløbende
arbejdes med obligatorisk litteratur, teoriopgaver og patientbehandling. Det samlede omfang
svarer til 15 ECTS-point.
Har du spørgsmål om uddannelsesforløbet kan du kontakte DUGOF på mail:  DUGOF@fysio.dk