Fysioterapeuter

DUGOF (Dansk selskab for Uro-Gyn-Obs Fysioterapi) er et fagligt selskab under Dansk Selskab
for Fysioterapi. DUGOF tilbyder bla. efteruddannelse for fysioterapeuter.
  • Vil du gerne efteruddanne dig indenfor den urologiske, gynækologiske og obstetriskefysioterapi, så kan du finde et efteruddannelsesforløb på

 

  • DUGOFs efteruddannelsesforløb består for nuværende af fire moduler, hvor der sideløbende arbejdes med obligatorisk litteratur, teoriopgaver og patientbehandling. Det samlede omfang svarer til 15 ECTS-point.

 

Har du spørgsmål om uddannelsesforløbet kan du kontakte DUGOF på mail:  DUGOF@fysio.dk

 

NYT!

I samarbejde med følgegruppen af kontinenssygeplejersker fra praksis, er der udarbejdet et nyt diplommodul på inkontinensområdet til videre kompetenceudvikling af kontinenssygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter.

Vi har valgt at styrke vejlednings- og rådgivningssiden og målrettet modulet såvel til sygeplejersker som fysioterapeuter – og gerne ergoterapeuter, når det er relevant.

Temaerne på de fire undervisningsdage er:

-Voksnes læreproces ift inkontinensudfordringer

-Vejledning inden for tabubelagte tematikker

-Vejledningsdidaktik i vejledningen af borgere og patienter med inkontinensudfordringer

-Vejledning af grupper af borgere/patienter eller medarbejdere

Modulernes forløb i foråret 2021:

Inkontinens (10 ECTS) 13.1. – 16.4.2021

Vejledning og rådgivning på inkontinensområdet (5 ECTS) 27.4. – 11.6.

Se yderligere informationer på VIAs hjemmeside.